Dra Neuza comanda o programa:
"Fique Sabendo", de Segunda, Terça, Quarta e Sexta, das 12:00 ás 13:30. E ás Quinta, das 11:00 ás 13:30.